Wat is de crediteringstermijn

WYNZ vergoedt alle betalingen aan klanten, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. De retourverzendkosten (van de klant naar WYNZ) zijn voor rekening van de klant. WYNZ wacht met terugbetalen totdat het product is ontvangen. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.