biologische wijn

Biologische en duurzame wijnen

Duurzame wijnen

Duurzame wijnen zijn niet altijd biologisch maar biologische wijnen zijn wel duurzaam.
Biologische en duurzame wijnen zijn in. Maar wat maakt biologisch wijnbouw duurzaam en wat is het verschil. Waarom is een wijn in bag in box duurzamer dan een traditionele flesverpakking. Wij leggen het je uit.

Biologische wijn

Biologisch is veel meer dan een keurmerk! Bij biologische wijnbouw streeft de producent ernaar om de bodem waarop de wijnstokken staan zo vitaal en gezond mogelijk te houden. Geen zware machines meer op het veld die de aarde platwalsen maar een luchtige zuurstofrijke bodem. Geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest maar terug naar de zo natuurlijk mogelijke vorm van wijnbouw met respect voor de natuur.
Sinds 2012 bestaat er een overkoepelende Europese regelgeving die bepaalt waaraan een biologische wijn moet voldoen. Controle organisaties voor de biologische landbouw verschaffen keurmerken aan wijnboeren indien zij aan de wettelijke voorschriften voldoen. Voorbeelden van deze keurmerken zijn SKAL, Nature et Progrès en EKO. Echter maken lang niet alle wijnboeren van deze keurmerken gebruik. Zij staan gewoon achter hun producten en hechten geen waarde aan een keurmerk.

Ook in de wijnkelders zijn de regels voor biologische wijnmakers strenger. Voor 2011 was het wijn gemaakt van biologische druiven. Alleen het telen van druiven viel onder biologische regelgeving, het maken van de wijn niet. In 2011 heeft de EU dit gewijzigd. Het maken van de wijn is nu dus ook biologisch gecertificeerd. Controleurs controleren niet alleen de wijngaard, maar ook de wijnkelders.

Biodynamische wijnbouw

Een stap verder is Biodynamische wijnbouw. Biodynamisch komt van het Griekse bios=leven en van dynamis=energie. Hoewel biologische en biodynamische wijnbouw vaak met elkaar worden verward, zijn er grote verschillen tussen deze twee. Biodynamische wijnbouw stelt namelijk de leer van Rudolf Steiner centraal. Deze antroposofische theorie deelt de natuur in vier elementen in: aarde, water, lucht en vuur. Dit betekent dus dat men werkt in overeenstemming met de elementen die het leven schept en onderhoudt. Eén verschil met biologische wijnbouw is dat in de biologische teelt gewone compost wordt gebruikt en dat volgens de biodynamische telers dit onvoldoende is. Hier wordt gewerkt met biodynamische preparaten. Hier gaan we nu niet verder op in.

Maar wat is dan duurzaam

Natuurlijk is Biologisch duurzaam maar duurzaamheid wordt uitgedrukt in een CO2 footprint en dat gaat dus verder dan alleen het verbouwen en het maken van wijn. Duurzaamheid gaat ook over transport, opslag, verpakking en recycling. Volgens Wikipedia wordt de CO2 footprint gedefinieerd als de totale uitstoot veroorzaakt door een persoon, gebeurtenis, organisatie of product, uitgedrukt als koolstofdioxide-equivalent (CO2 footprint).

Bij wijnen zit het hele grote verschil in de verpakkingsvorm. Wijn wordt voornamelijk op twee manieren verpakt: in een fles of in een bag in box. Die tweede optie is een veel lichtere verpakking en neemt veel minder ruimte in dan een doos gevuld met flessen. Dit samen kost minder energie om te transporteren. Zo wordt dus flink wat uitstoot bespaard. Bovendien vergt een bag in box verpakking aanzienlijk minder grondstoffen en energie dan een glazen fles dat ook weer bijdraagt aan een duurzaam product.

Samengevat: biologisch is goed, duurzaam is breder want het gaat over meer, namelijk ook over de mensen, de samenleving en de noodzakelijke toekomst daarvan.

WYNZ heeft uitsluitend duurzame en diverse biologische wijn in het assortiment. Bekijk ons totale aanbod van bag in box wijnen in de winkel.